DET
GODE
LIV

Vi vil utvikle oss som personer, selv om vi allerede lever gode liv. Programserien DET GODE LIV bidrar til den utviklingen. Vi skal se hva den gamle livsvisdommen i Bibelen har å by på for moderne mennesker. Livsvisdommen i Bibelen har gitt generasjoner av mennesker glede og fred, tro og håp. Bli med på en spennende oppdagelsesreise som utforsker disse gamle tankene. De er nøkler til det gode liv og gir livet en ny dimensjon når de leves ut.

Programserien DET GODE LIV bidrar til å gjøre Bibelen til en mer åpen, forstått og verdsatt kilde til livsberikelse. Programmene gir en grundig gjennomgang av Bibelens budskap. Programmene er fullillustrert med PowerPoint av høy kvalitet. Du vil få tilbud om trykt materiale med hovedpunktene fra studiene og bibeltekstene som det henvises til. Slik kan du se for deg selv, og gjerne lese bibeltekstene i sin sammenheng hjemme.

Helt fra skapelsen av har Gud lagt til rette for at vi mennesker skal ha et godt liv, til tross for at vi har rotet det til med å slippe synd inn i denne verden. I Bibelen har Gud gitt oss oppskriften på DET GODE LIV. Det vil si et liv som er så godt det lar seg gjøre i rammen av en ond verden. Mange er ikke klar over den skatt av oppskrifter for DET GODE LIV som Bibelen rommer.

  • Programserien DET GODE LIV er Jesus-sentrert og personlig. Hvert program begynner med hva Jesus har lært oss om de forskjellige temaene. Programmene utdyper det Bibelen lærer oss om å leve livet fullt ut. Hvor godt forhold vi personlig har til Jesus, og hvor godt vi kjenner til Bibelens budskap, vil være med å bestemme hvor godt liv vi lever. Programmene vil hjelpe deg til bli bedre kjent med Jesus og det han står for.
  • Programserien DET GODE LIV er også praktisk og positiv. Du vil oppdage hvordan de forskjellige bibelske sannheter gir deg et bedre og rikere liv. Mange betrakter feilaktig Bibelens sannheter som begrensninger som fratar dem frihet. De temaer som tas opp i programserien tilfører deg noe positivt og gjør livet rikere, bedre og mer tilfredsstillende.

DET GODE LIV er en programserie som tilbys en rekke steder i Norge. Se oversikten over de 21 programmene nedenfor, og hvilke steder og tider serien vil arrangeres. Programkonsept, dager og hyppighet kan variere. Enkelte steder tilbys ikke alle programmene, men det kommer i så fall frem av den lokale oversikten.

Programmer

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, programmer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 78