Det gode liv seirer til slutt

Verdenshistorien forutsagt

I verdenshistorien dukker det stadig opp herskere med ambisjoner om å utvide sitt lands territorium og bygge store imperier. Slike forsøk har skapt stor usikkerhet hos befolkningen. Imperiebygging har ofte ført til det motsatte av gode liv, og mange skulle likt å vite hva framtiden ville by på.

For over 2.600 år siden helte Gud kaldt vann i blodet på en ambisiøs verdenshersker. Beskjedene Gud ga ham om framtiden, har betydning også for oss og det gode livet vi ønsker oss.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Visste du at i Bibelen er verdenshistorien skrevet på forhånd?
  • En konges drøm for over 2.600 år siden beskriver historiens gang helt til enden.
  • Hvilke verdensriker har kommet og gått?

Bibelen beskriver et rike som aldri vil forgå! Hva slags rike er det?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 70