Ukentlig feiring av det gode liv

Gaven fra Gud som de fleste kristne går glipp av

Det gode liv er virkelig verd en feiring. Hver uke. Her snakker vi ikke om en feiring som gjør at du trenger et par dager for å komme deg etterpå. Det er en feiring som gir deg ny energi og nye krefter. Bibelen kaller feiringen for sabbat.

Sabbaten er en gave fra Gud. Så viktig er feiringen av det gode livet, at Gud gjorde dagen til en hellig dag. Gud vil at den dagen skal gi oss anledning til både hvile, fellesskap og feiring.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Er det så nøye hvilken dag vi holder hellig?
  • Hva betyr det at Gud velsignet og helliget hviledagen?
  • Hva gjør den bibelske sabbat forskjellig fra enhver annen dag?
  • Hvem forandret hviledagen, og er det i orden?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 66