Symbolet på starten av det gode liv

En personlig avtale med Gud

Det gode liv fortjener definitivt en markering og en feiring når et menneske sier «ja takk» til det.

Gud har gitt oss dåpen som symbol i feiringen av at en person begynner å leve det gode livet med ham. Dåpen er en mektig symbolhandling. Vi vil se nærmere på hva denne handlingen betyr og hvordan Gud vil at dåpen skal markere en ny begynnelse.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Hva er bibelsk dåp, og dens symbolikk?
  • Hva er bakgrunnen for barnedåpen?
  • Hva er sammenhengen mellom omvendelse og dåp?
  • Må man være døpt for å bli frelst?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 24