Det gode liv 2.0

Tusen år med fred! Vil Gud pine syndere i all evighet?

Det er en frivillig sak å bli med på det gode livet. Det er et personlig valg med store konsekvenser. Det du velger nå, vil ha følger inn i evigheten.

Gjennom historien har kirken sagt at de som sier nei takk til det gode livet vil bli kastet i helvete og pint i all evighet. Er virkelig Gud så grusom. Er det slik Bibelen omtaler Gud og fortapelsen? Sørg for å få med deg dette programmet.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Hva skjer med de forskjellige grupper mennesker, og med Satan når Jesus kommer?
  • Hvordan skal vi forstå de tusen år som Åpenbaringen 20 beskriver?
  • Hva lærer egentlig Bibelen om helvete?
  • Når og hvordan vil det onde bli utslettet?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 35