Veien til det gode liv symbolisert, del 2

Bibelens lengste og mest forbausende tidsprofeti

Som oftest tenker vi på dom som noe negativt. Det er de som har forbrutt seg mot landets lov, som blir dømt. Men det er alltid to muligheter i en rettsak: Å bli dømt eller å bli frikjent.

Det kommer et rettsoppgjør i verdenshistorien. I det oppgjøret spiller Jesus en avgjørende rolle. Hans målsetting er å frelse og frifinne: «Jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden», sa han.

Bibelen inneholder en viktig tidsprofeti om Guds dom. Den inneholder gode nyheter om det gode livet.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Hva går Guds dom egentlig ut på?
  • Sier Bibelen noe om når den finner sted?
  • Hva har helligdomstjenesten å lære oss om dommen?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 37