Det gode livet etter det gode livet

Svar på dine spørsmål om døden

Gjennom hele denne programserien snakker vi om det gode livet. Men alle vet at døden er en realitet vi ikke kommer utenom. Derfor må vi også snakke om døden.

Jesus kalte døden en fiende. Det er den for oss også. Men det er mange forestillinger om døden som ikke har rot i virkeligheten. Vrangforestillinger om døden vil kaste mørke skygger inn over det gode livet nå. Jesus er Herre over både liv og død. Hans ord gir oss bedre kunnskap om døden.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Hva skjer med mennesket og sjelen når vi dør?
  • Hvordan skal vi forholde oss til okkultisme og spiritisme?
  • Hva skal vi tro om «nær-døden opplevelser»?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 45