Veien til det gode liv symbolisert, del 1

Et drama som viser hvordan du kan bli kvitt din skyld

Å forklare sin plan for å gi mennesker et godt liv uten ende er ingen enkel sak. Likevel vil Gud at vi skal forstå så mye som mulig. Han bruker forskjellige pedagogiske virkemidler.

Et av virkemidlene Gud har brukt for å forklare sin frelsesplan, er de symbolske tingene og handlingene i helligdommen som Gud ba israelittene lageSymbolikken har viktige lærdommer for oss også i dag.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Hvordan ble de frelst, de som levde før Jesus kom til jorden?
  • Hva var hensikten og symbolikken i den blodige helligdomstjenesten i Det gamle testamentet?
  • Hvordan angår dette oss i dag?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 65