Er det mange veier til det gode liv?

Hvorfor er det så mange kirkesamfunn når det bare er én Gud og én bibel?

Vi er skapt til fellesskap. Også som kristne trenger vi hverandre. Men ikke alle kristne fellesskap er gode, sunne og bibelsk basert.

«Ikke alt som glimrer er gull», sier vi. I dag finnes det utallige menigheter og trosretninger. Vi lever i et samfunn med forskjellig religioner og forskjellige kirkesamfunn, med veldig forskjellige oppfatninger om Bibelen. I dette mylderet av menigheter trenger vi guddommelig veiledning for å finne fram. Vi trenger Bibelens sjekkliste for kvaliteter vi må se etter i en sunn menighet.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Er det nødvendig å tilhøre en menighet og hva skal vi se etter når vi velger?
  • Er det noe slikt som én sannhet, og hvor finnes den?
  • Er reformasjonen over?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 79