Prisen for det gode liv

Ble Jesus uskyldig dømt til døden? Hvem flyttet stenen?

Det mest verdifulle i livet kan ikke kjøpes. Jesus tilbyr liv uten ende. Gratis. Uten betaling.

Men tilbudet er ikke uten kostnad for Jesus. Han betalte en høy pris. Men prisen ble ikke betalt med en overføring av en stor sum penger. Jesus betalte med sitt eget liv. Ikke bare døde han for oss for at vi skal slippe å gå fortapt, men han oppstod som en garanti for vårt evige liv.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Hva var Guds plan med Jesu liv og død?
  • Ble Jesus uskyldig dømt til døden?
  • Var rettergangen og korsfestelsen virkelig en kamp for ham?
  • Er beretningen om Jesu oppstandelse troverdig?

Hvordan kan alle innvendingene mot oppstandelsen imøtegås?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 63