Starten på det gode liv 2.0

Hjelp fra det ytre rom

Å ha håp er en forutsetning for et godt liv. Når håpet forsvinner og håpløsheten slår inn, blir livet temmelig trist. Men ingen er tjent med falske forhåpninger.

Verden står overfor store utfordringer. Krig og klima er to av dem. Men det finnes lyspunkter som gir god grunn til håp. I dette programmet vil vi se nærmere på grunnene til håp og Guds plan for å gi oss en bedre framtid.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Finnes det håp for framtiden?
  • Kommer det hjelp fra det ytre rom?
  • Jesus sa han ville komme tilbake; hvordan vil det skje?

Hvorfor kommer Jesus tilbake, og hvordan skal jeg forholde meg til det?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 79