God gammel oppskrift på det gode liv

Guds lov og den kristne i dag

For å leve gode liv i et samfunn, må folk respektere spillereglene. I lovløse samfunn er det svært få som lever gode liv. Mange synes vi har for mange lover i Norge, men lovene er en vesentlig årsak til at vi har det godt.

Gud ga en lov med ti enkle bud. De ti paragrafene kan vi tenke på som universets grunnlov. Vi skal se grundig på hvilken betydning disse ti levereglene har for det gode liv, og om det i det hele tatt er nødvendig for oss å forholde oss til de ti bud.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Hva er egentlig synd?
  • Hva er Guds hensikt med loven?
  • Hva mente Jesus med at kjærlighetsbudet er det største og første budet?
  • Er den kristne frigjort fra Guds lov, og kan den endres?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 63