Kilden til det gode liv

Hvem var Jesus, og hva gjorde han?

Jesus har satt dypere spor i verdenshistorien enn noen annen person. Hvert årstall vi skriver, tar utgangspunkt i hans fødsel. Han inspirerer folk over hele verden til å vise kjærlighet og leve gode liv. En gruppe geriljasoldater la ned våpnene for en tid siden, fordi de var inspirert av Jesu ord om å skape fred.

Hvilke grunner har vi for å tro at Jesus er en historisk person, og at han er Gud og menneskenes frelser? Når vi forankrer vårt liv i Jesu budskap og gjerning, er det viktig at vi er overbevist om at han virkelig er den han gav seg ut for å være.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Hvem var Jesus egentlig, og hva vil han?
  • Hvordan kan han være helt Gud og samtidig helt menneske?
  • Hvorfor kom Jesus som et menneske til denne jord?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 29