Det gode livets motstander

Antikrist avslørt!

Bibelen forteller at det finnes en makt i universet som absolutt ikke ønsker at du skal oppleve det gode livet. Kristi motstander ønsker ikke at du skal kjenne hvor godt det gode livet er. Ikke nå, og ikke senere.

Motstanderen kjemper en innbitt kamp for å hindre deg i å oppleve fred og lykke. Hvis du er interessert i det gode livet, er det lurt å vite hva du skal være oppmerksom på for ikke å bli lurt og villedet. Du vil nødig satse på noe som ikke leder dit du egentlig vil.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Bibelen inneholder flere profetier om «Antikrist» eller «dyret», og gir mange kjennetegn på denne makten. Hva innebærer dette i virkeligheten?
  • Hvordan kan vi avsløre Antikrist, så vi kan ta avstand fra det en slik makt står for?
  • Hadde reformatorene rett i sine påstander vedrørende dette?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 95