Det gode liv og din helse

Gode råd fra en Gud som bryr seg om oss

Det er av uvurderlig betydning for et godt liv at vi til enhver tid har best mulig helse.

Han som har skapt oss, har de beste forutsetningene for å gi råd som bidrar til god helse. De rådene bør vi både kjenne til og følge. Få med deg dette programmet, og opplev helsegevinsten ved å følge rådene til ham som har nøkkelen til det gode liv.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • På hvilken måte er Jesus interessert i mer enn bare vårt åndelige liv?
  • Hva sier Bibelen om mat og drikke?
  • Hva er den dokumenterte gevinsten ved å følge Bibelens helseråd?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 75