Det gode liv på denne jord

Hvordan du kan bli et bedre menneske

Mange ønsker seg en positiv personlighetsutvikling. Det er ikke merkelig. De fleste mennesker ønsker å utvikle seg i en positiv retning. Derfor selges det hvert år massevis av forskjellige bøker som gir råd om hvordan vi kan bli bedre mennesker.

Gud er også opptatt av positiv personlighetsutvikling, og Bibelen inneholder både råd og veiledning for å hjelpe oss. Men Bibelen inneholder løfte om en kraft til personlighetsutvikling som ingen ander bøker kan gi.

Eksempler på spørsmål vi vil ta opp i dette programmet:

  • Mennesket sporet av ved syndefallet. Hvordan kan vi komme tilbake til Guds plan for oss?
  • Hva er det som ofte kalles «rettferdiggjørelse» og «helliggjørelse»?
  • Hva er forholdet mellom tro og gjerninger?
  • Hvilke råd gir Bibelen for at jeg skal kunne vokse i mitt kristenliv?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, temaer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 48