Programmer

1. Boken om det gode liv

Forbløffende fakta om verdens bestselger
Livsvisdommen i den gamle boken er aktuell for stadig nye generasjoner. I dette programmet viser vi deg hvorfor så mange har tillit til Bibelens råd.

2. Trusselen mot det gode liv

Hvorfor er det ondt i denne verden?
Hvis Gud er god og allmektig, hvorfor er det da så mye ondt i verden? Det spørsmålet kan ikke lett feies til side.

3. Kilden til det gode liv

Hvem var Jesus, og hva gjorde han?
Jesus har satt dypere spor i verdenshistorien enn noen annen person. I dette programmet blir du bedre kjent med denne ekstraordinære personligheten.

4. Prisen for det gode liv

Ble Jesus uskyldig dømt til døden? Hvem flyttet stenen?
Jesus betalte en høy pris for å gi oss tilbud om noe som ikke kan kjøpes. Ble han utsatt for et justismord?

5. Det gode liv seirer til slutt

Verdenshistorien forutsagt
En verdenshersker med store ambisjoner for 2.600 år siden, fikk vite at imperiet hans ikke kom til å bestå. Beskjedene Gud ga ham om framtiden, har betydning også for oss og det gode livet vi ønsker oss.

6. Starten på det gode liv 2.0

Hjelp fra det ytre rom
Verden står overfor store utfordringer. Men det finnes lyspunkter som gir god grunn til håp. Gud har en plan for en bedre fremtid, og den inkluderer deg!

7. Nedtelling til det gode liv 2.0

Slutten og en ny begynnelse
Bibelen gir løfter om en ny verden uten krig, sykdom og død. Det er god grunn til å glede seg, og telle ned til denne dagen.

8. Hvordan det gode liv kan bli ditt

Opplev ekte fred og sann lykke
De aller fleste mennesker lengter etter å leve liv preget av kjærlighet, glede og fred. Hvordan kan det bli virkelighet?

9. Det gode liv på denne jord

Hvordan du kan bli et bedre menneske
De fleste mennesker ønsker å utvikle seg i en positiv retning. Gud er også opptatt av positiv personlighetsutvikling. Hvordan kan vi bli slik vi ønsker å være?

10. God gammel oppskrift på det gode liv

Guds lov og den kristne i dag
Paragrafene i de ti bud kan vi tenke på som universets grunnlov. Hvilken betydning har disse ti levereglene for det gode liv?

11. Det gode livets motstander

Antikrist avslørt!
Bibelen forteller at det finnes en makt i universet som absolutt ikke ønsker at du skal oppleve det gode livet. Det gjelder å være bevisst, så du ikke blir ledet i feil retning.

12. Ukentlig feiring av det gode liv

Gaven fra Gud som de fleste kristne går glipp av
Det gode liv er virkelig verd en feiring, og Gud har gitt oss en dag hver uke til å feire. Så viktig er feiringen av det gode livet, at Gud gjorde dagen til en hellig dag.

13. Kjennemerkene på det gode liv og alternativet

Hva er dyrets merke, og hvordan kan vi unngå det?
Merkevarer, symboler og logoer er viktige markører i vårt samfunn. Gud og hans motstander har hver sine markører. Hva er det?

14. Det gode livet etter det gode livet

Svar på dine spørsmål om døden
Jesus kalte døden en fiende. Vrangforestillinger om døden vil kaste mørke skygger inn over det gode livet her og nå.

15. Det gode liv 2.0

Tusen år med fred! Vil Gud pine syndere i all evighet?
Gjennom historien har kirken sagt at de som sier nei takk til det gode livet vil bli kastet i helvete og pint i all evighet. Er det virkelig slik Gud er?

16. Symbolet på starten av det gode liv

En personlig avtale med Gud
Når noen begynner på det gode livet med Gud, fortjener det en feiring. Gud har gitt oss dåpen som en mektig symbolhandling i den feiringen.

17. Veien til det gode liv symbolisert, del 1

Et drama som viser hvordan du kan bli kvitt din skyld
Et av virkemidlene Gud har brukt for å forklare hans frelsesplan, er de symbolske tingene og handlingene i helligdommen som vi leser om i Bibelen.

18. Veien til det gode liv symbolisert, del 2

Bibelens lengste og mest forbausende tidsprofeti
Bibelen inneholder en viktig tidsprofeti om Guds dom. Den innebærer gode nyheter for oss.

19. Det gode liv og din økonomi

Hvordan du kan fremme Guds verk uten å bruke dine egne penger
I Guds plan for det gode livet, blir du betrodd ansvaret med å forvalte store verdier for Gud. Vi må finne ut hvordan det forvalteroppdraget løses på best mulig måte.

20. Det gode liv og din helse

Gode råd fra en Gud som bryr seg om oss
God helse har stor betydning for vår livskvalitet. Det er store helsegevinster ved å følge rådene til ham som har nøkkelen til det gode liv.

21. Er det mange veier til det gode liv?

Hvorfor er det så mange kirkesamfunn når det bare er én Gud og én bibel?
De som velger det gode liv, trenger åndelige fellesskap. Men ikke alle fellesskap er gode og sunne. Hvordan skal vi navigere i mylderet av menigheter?

KONTAKT OSS

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om f.eks. arrangør, programmer, steder der programserien arrangeres, behov for transport, e.l.

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 74